Ope­ran gav mig en chans till fin­kul­tur

Vi i Vasastan - - Stockholmshelg - CHRISTOF­FER RÖST­LUND JONS­SON Nö­jes­re­dak­tör Pra­ta med mig! christof­fer.rost­lund @di­rekt­press.se @crj138

Är det skill­nad på fin- och ful­kul­tur? Och spe­lar det nå­gon roll vil­ket fack som gre­ve Dracu­la ham­nar i? Nej, det bor­de in­te gö­ra det. Men det gör såklart det.

Det finns en an­led­ning till att jag först gick till Dra­ma­ten när jag skul­le gö­ra in­ter­vjun här in­till. Ef­tersom jag tänk­te att ett stort te­a­ter­hus med guld ut­an­på, det lär ju va­ra Kung­li­ga ope­ran.

Jo, gi­vet: jag fick li­te för­mid­dags­hjärn­släpp. Och bor­de kanske – kanske – ha sökt li­te ex­tra på in­ter­net. Men än­då: jag har ald­rig va­rit på ope­ran men jag har sett väl­digt många av­snitt av ”True blood”, fröj­dats åt vam­pyrslafs för­fat­tat av Step­hen King och Mats Strand­berg, och har Mer­cy­ful Fa­tes ”Re­turn of the vam­pi­re” på vi­nyl. Hyf­sat ful kul­tur, al­la ovanstå­en­de ex­em­pel.

Jag har en en­kel upp­fost­ran där ”Grott­björ­nens folk” stod i bok­hyl­lan och mor­san gil­la­de Di­re Straits. Rikt­lin­jer för en var­dag­lig kul­tur­smak som hål­ler i sig in i vux­en ål­der.

Det be­ty­der dock in­te att jag in­te skul­le för­stå el­ler upp­skat­ta fin­kul­tur, om jag fick an­led­ning att ge det en chans. Så hat­ten av för Ope­ran som av­fy­rar de tunga ka­no­ner­na för att dra in män­ni­skor som mig. Jag är såld.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.