Strul i Ci­ty­ba­nan led­de till för­se­ing­ar

Vi i Vasastan - - VASASTAN -

Det var vid 15-ti­den på tis­dags­ef­ter­mid­da­gen som ett signal­fel gjor­de att Ci­ty­ba­nan var­ken kun­de stan­na vid Stock­holm Ci­ty el­ler sta­tion Oden­plan. Många pen­del­tågs­av­gång­ar ställ­des in då tå­gen tving­a­des sam­sas på sam­ma spår som SJ:s re­gi­o­nal­tåg. En som re­a­ge­ra­de med stor ils­ka på ned­stäng­ning­en var tra­fiklands­tings­rå­det Kristof­fer Tam­sons (M).

Ti­digt på ons­dags­mor­go­nen rul­la­de dock tå­gen som van­ligt igen och stan­na­de vid bå­de Oden­plan och Ci­ty.

FO­TO: SACHARIAS KÄLLDÉN

TRAFIKSTRUL. Går­da­gens stopp or­sa­ka­des av att ett an­tal skydds­por­tar i Ci­ty­ba­nans tunn­lar bör­ja­de ge fel­sig­na­ler.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.