Le­van­de jul­ka­len­der på S:t Eriks­ga­tan

Vi i Vasastan - - Vasastan -

Pan­to­mim­te­a­tern och Mittiprick­te­a­tern sät­ter upp sin tra­di­tions­en­li­ga le­van­de jul­ka­len­der, på Te­a­ter På­få­geln på S:t Eriks­ga­tan 84.

Mel­lan 1 och 23 de­cem­ber bjuds al­la in till en gra­tis luck­öpp­ning med te­a­tra­la in­slag som mu­sik, ut­drag ur barn­teat­rar och mim. Luc­kor­na öpp­nas kloc­kan 16.30 på var­da­gar och kloc­kan 15.00 på helg­da­gar.

FOTO: PAN­TO­MIM­TE­A­TERN

GRA­TIS JUL­KA­LEN­DER. Pan­to­mim­te­a­tern och Mittiprick­te­a­tern bju­der på gra­tis le­van­de jul­ka­len­der 1-23 de­cem­ber.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.