Hår­fin skill­nad mel­lan in­brott och ska­de­gö­rel­se

Vi i Vasastan - - Vasastan -

NORRMALM

Ons­dag den 22 no­vem­ber Kloc­kan 10.31

Miss­han­del. En ord­nings­vakt gri­per en man som har stu­lit in­ne på Sys­tem­bo­la­get. Po­li­ser kom­mer till plat­sen och tar över gri­pan­det samt gri­per en kvin­na. En an­mä­lan skrivs om miss­han­del av bu­tiks­per­so­nal, ringa stöld samt för­sök till att smi­ta från plat­sen.

NORRMALM

Ons­dag den 22 no­vem­ber Kloc­kan 09.09

Ska­de­gö­rel­se. Nå­gon har kros­sat fönst­ren till en fri­ser­sa­long. Ing­et är stu­let. En an­mä­lan om ska­de­gö­rel­se upp­rät­tas.

DÖBELNSGATAN

Lör­dag den 18 no­vem­ber Kloc­kan 17.45

Be­fa­rad brand. Rädd­nings­tjänst och po­lis lar­mas till en fler­fa­miljs­fas­tig­het ef­ter upp­gif­ter om röklukt och ett tju­tan­de larm. Lar­met vi­sar sig kom­ma från en bil som står par­ke­rad ut­an­för fas­tig­he­ten och ing­en röklukt känns i trapp­hu­set.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.