Di­ver­se

Vi i Vasastan - - Bo & Fynd -

Nya vän­ner.

Möt nya vän­ner, nä­ra stan i en li­ten grupp som träf­fas en kväll i vec­kan. Sva­ra gär­na med sms. Tel: 073 - 756 20 62.

Da­ta/TV/Mo­bil hjälp

Cer­ti­fi­e­rad er­fa­ren da­ta­tek­ni­ker hjäl­per dig till lågt pris med din da­tor/nät­verk, plat­ta, te­le­fon, TV och rou­ter. Jag ut­för in­stal­la- ti­on, pro­blem­lös­ning, rens­ning, upp­snabb­ning, ut­bild­ning och an­ti­vi­rus. Tfn 070-788 93 40

Kre­a­ti­va vec­kor GRAN CANARIA i Pu­er­to de Mo­gán Ja­nu­a­ri-Maj

Strand­nä­ra li­tet ho­tell. Tak­ter­rass & havs­ut­sikt. Välj: Vand­ring & Yo­ga. Ba­ra hyr rum, må­la i Öp­pen Atel­jé el­ler gå vec­ko­kurs: * AL­LA KAN MÅ­LA-VEDIC ART/ jan mars apr *MÅLARTEKNISK VEC­KA/jan *AKVARELL/feb *SKRIVARVECKA/mars *Sorg­be­ar­bet­ning/apr. VÄLKOMMEN! Mail: mo­ni­ka@kurs­plats.nu SMS 0708-961843

JazzO­soul Sing­ers

Sö­ker nya med­lem­mar. Vi sjung­er un­der led­ning av en ar­tist med för­flu­tet på bl a Bro­ad­way och en stu­di­o­mu­si­ker /kom­po­si­tör. Adress: Kla­ra Nor­ra Kyr­ko­ga­ta 34 Tid: 18.30-20.40, in­kl kaf­fe­pa­us Kost­nad: 1500/ter­min Rest term: 100/g. Kon­tak­ta Eli­sa­beth 073-597 91 04

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.