Hans mål: Stop­pa bou­le­ba­nor­na i Ob­san

Vi i Vasastan - - Vasastan -

I vec­kan blev det klart att det ska an­läg­gas 2-4 bou­le­ba­nor i Ob­ser­va­to­ri­elun­dens ned­re del, ett ini­ti­a­tiv från Va­sastads­bon Jan-Erik Bengts­son. En an­nan Va­sastads­bo, Ulf Jo­han­ni­son, me­nar nu att bou­le­pla­ner­na bor­de stop­pas. Det­ta trots att han själv gil­lar att spe­la bou­le.

– Ba­nor­na be­hövs in­te. Det är säl­lan vi be­hö­ver fy­ra ba­nor i Vasa­par­ken. Som re­gel räc­ker det med två ef­tersom det in­te kom­mer så många. Män­ni­skor be­hö­ver in­te ba­ra ak­ti­vi­tet ut­an ock­så av­kopp­ling, sä­ger Ulf Jo­han­ni­son.

FOTO: MIM­MI EP­STE­IN

SÄ­GER NEJ. Ulf Jo­han­ni­son vill in­te ha bou­le­ba­nor i Ob­ser­va­to­ri­elun­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.