Träskra­pan – till­ba­ka som pep­par­ka­ka

Vi i Vasastan - - Vasastan -

I ok­to­ber fick Cen­ter­par­ti­ets mo­tion om att byg­ga en skyskra­pa i Ci­ty nej av den röd­grön­ro­sa ma­jo­ri­te­ten. Men C, som vill att den så kal­la­de ”Trä­top­pen” ska byg­gas ovan­på nu­va­ran­de par­ke­rings­hu­set Par­ka­den vid Mäs­ter Samu­els­ga­tan, ger in­te upp.

I sam­band med Ark­Des år­li­ga pep­par­kaks­hus­täv­ling har skra­pan gjort come­back.Vis­ning­en av täv­lings­bi­drag på­går 30 no­vem­ber – 7 ja­nu­a­ri. Den 17 de­cem­ber ut­ses vin­na­ren.

– Jag gil­lar att se Stock­holm byg­gas högt och tätt och jag gil­lar pepparkakshus, sä­ger Christi­na Lin­der­holm (C).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.