Mel­lan lå­ga trösklar och högt i tak

Vi i Vasastan - - Stockholmshelg - CHRISTOF­FER RÖST­LUND JONS­SON Nö­jes­re­dak­tör Pra­ta med mig! christof­fer.rost­lund@di­rekt­press.se @crj138

Vad fan flab­bar du åt?! Ja, vad är egent­li­gen ro­ligt? Sa­tir­pro­fes­sor Ol­ra Vigsö har såklart all­de­les rätt i ar­ti­keln här in­till då han slår fast att skrat­tar folk, ja då är det kul. Skrat­tar ing­en, ja då är det trist. En­kelt så.

Vad folk skrat­tar åt är där­e­mot ra­di­kalt oli­ka, och där har vi den ruf­fi­gas­te nö­ten att knäc­ka. Spe­ci­ellt i en sam­tid där det i so­ci­a­la me­di­er allt of­ta­re ga­sas på i ett ra­ce om vem som är mest in­dig­ne­rad.

Till ex­em­pel skroc­ka­de jag rim­ligt för ett par år se­dan när en se­ri­e­tid­ning på väns­ter­kan­ten skrev att en känd hö­ger­jour­na­list skul­le av­rät­tas. Jour­na­lis­ten tyck­te in­te alls det var rim­ligt och po­li­san­mäl­de, men det las ner på grund av, tja, sa­tir. Högt i tak FTW! Som sig bör.

Och för två år se­dan bjöd Alex­an­der Bard hem mig till sig på en ”bög­våld­täkt”. Det var ett rätt plumpt skämt på Twit­ter som mest ir­ri­te­ra­de för att det var så ofyn­digt. Men Alex­an­der Bard tyck­te det var ett top­pen­här­ligt skämt.

Så ja, ni för­står: al­la kan in­te all­tid tyc­ka allt är ro­ligt. För­u­tom Gro­te­sco då.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.