VISS­TE DU ATT…

Vi i Vasastan - - Vasastan -

Stads­bib­li­o­te­ket upp­märk­sam­mar Fin­lands 100-års­ju­bi­le­um med två eve­ne­mang, den 4 och 5 de­cem­ber kloc­kan 18 i Ro­tun­dan. På mån­da­gen blir det mu­sik och ly­rik på fins­ka och på tis­da­gen sam­ta­lar över­sät­ta­ren Ja­ni­na Or­lov med för­fat­ta­ren och jour­na­lis­ten Ul­ri­ka Knutson.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.