Där­för för­svann Svea­vä­gens al­mar

Vi i Vasastan - - Vi I Vasastan -

Var­för för­svin­ner al­mar från Svea­vä­gen? Fle­ra lä­sa­re har hört av sig till tid­ning­en med frå­gan. Vi i Va­sas­tan kan nu med­de­la att det in­te rör sig om nå­gon alm­sju­ka. Trä­den var en­ligt tra­fik­kon­to­rets Erik Sö­der­berg dö­da.

– To­talt har vi ta­git bort tolv styc­ken. Li­ka många nya ska plan­te­ras men ex­akt var och vil­ka träd är in­te be­stämt. Man tit­tar på vil­ken som är den op­ti­ma­la plat­sen, sä­ger han.

FOTO: NICKE NYQUIST

DÖ­DA. Tolv al­mar har ta­gits ner på Svea­vä­gen ef­tersom de var dö­da.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.