Norr­tulls SK bju­der in till öp­pet hus

Vi i Vasastan - - Vi I Vasastan -

Nu på sön­dag, 28/1, bju­der Norr­tulls SK in al­la barn som är föd­da mel­lan 2008 och 2012 och vill pro­va på in­ne­ban­dy. De som är föd­da 2008-2009 väl­kom­nas 15.30 och de som är föd­da 2010-2012 14.30. Klub­ben vill gär­na att man an­mä­ler in­tres­se via mejl, in­ne­ban­dy@norr­tulls­sk.se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.