KUNGLIG FOLK­FEST I VASASTAN

Brit­tis­ka prinspa­rets späc­ka­de da­gar

Vi i Vasastan - - Sidan 1 - Jo­hann Ber­nö­vall Andre­as Jen­nische jo­hann.ber­no­vall@di­rekt­press.se andre­as.jen­nische@di­rekt­press.se

Un­der eve­ne­mang­et i Vasa­par­ken fick prins Wil­li­am och her­ti­gin­nan Ka­te en snabb­kurs i ban­dy av spe­la­ren i Tel­lus-spe­la­ren Mar­tin De­acon och fle­ra spe­la­re ur Ham­mar­bys A-lag. Med på isen fanns mas­sor av bar­noch ung­doms­spe­la­re från Ham­mar­by.

Där­ef­ter fick pa­ret prö­va lyc­kan och langa iväg någ­ra skott från en röd mat­ta som rul­lats ut på isen mot en mål­vakt från Ham­mar­bys ung­dom­slag samt lands­lags­mål­vak­ten Linda Odén.

Publi­ken jubla­de – men hur gick det egent­li­gen? Blev det mål el­ler in­te? På vi­i­va­sas­tan.se finns en film med fa­cit.

Var fanns svens­ka ho­vet?

En som fanns på plats, li­te av en slump, var Kungs­holms­bon Lou­i­se Lund som stan­na­de till på sin barn­vagns­pro­me­nad.

– Jag ha­de läst om det här och tyck­te det kun­de va­ra kul att ki­ka för­bi. Det är en li­te an­norlun­da grej mot vad kung­lig­he­ter­na bru­kar gö­ra, sä­ger hon.

Publi­ken som sam­lats fick hål­la sig på av­stånd men när Wil­li­am och Ka­te rör­de sig vi­da­re på sin re­sa i Stock­holm pas­sa­de pa­ret på att häl­sa på ett gäng som stod nä­ra.

– Nice to me­et you!, skrek en äld­re kvin­na och fick en glad vink till svar in­nan pa­ret tog plats i den svar­ta bi­len med to­na­de ru­tor.

Var­för den svens­ka kung­a­fa­mil­jen in­te var när­va­ran­de är in­te känt och vis­sa i publi­ken ut­tryck­te sin be­svi­kel­se. ”Li­te märk­ligt, prins Da­ni­el är ju spor­tig”, sa en kvin­na till Vi i Va­sas­tans ut­sän­da.

Det är en li­te an­norlun­da grej mot vad kung­lig­he­ter­na bru­kar gö­ra.

PRE­SENT. Ka­te och Wil­li­am får blom­mor in­nan de tar plats i sin bil.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.