Tag­gråd och skyl­tar bor­ta från At­las

Vi i Vasastan - - Vasastan -

I bör­jan av för­ra året sat­tes ett sta­ket upp i At­lastrap­pan. En­ligt fas­tig­hets­för­val­ta­ren för att hål­la klott­ra­re bor­ta, en­ligt fle­ra bo­en­de för att stop­pa hem­lö­sa från att so­va där.

I hös­tas kom­plet­te­ra­des sta­ke­tet med tagg­tråd och var­nan­de skyl­tar om över­vak­ning, nå­got som Vi i Vasastan skrev om i de­cem­ber. Ef­ter att ha va­rit på plats i vec­kan kan re­dak­tio­nen med­de­la att bå­de tagg­tråd och skyl­tar har ta­gits bort.

FOTO: JO­HANN BER­NÖ­VALL

PUTS VÄCK. Tagg­trå­den och var­nings­skyl­ten har ta­gits bort från At­lastrap­pan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.