Su­perstaj­lat som i in­red­nings­ma­ga­sin: ”Fler klick”

Vi i Vasastan - - Stockholm -

Ex­tremt väl­pro­du­ce­ra­de mäk­lar­bil­der som lik­nar in­red­nings­ma­ga­sin kom­mer ut på mark­na­den. Det är nya mäk­lar­fir­man Fan­tastic Frank som bry­ter ny mark.

– Det bil­li­gas­te vid en för­sälj­ning var tidigare fo­to­gra­fe­ring­en, vi gjor­de tvärtom och la al­la peng­ar på fo­to­gra­fen, sä­ger Tomas Backman, grun­da­re av Fan­tastic Frank. An­non­sen fick stor upp­märk­sam­het – och mäk­lar­by­rån har valt att be­hål­la arbetsmetoden.

– Vår sma­la lyc­ka har va­rit att vi har gått hund­ra pro­cent på in­red­nings­bil­der-spå­ret. Det är otvi­vel­ak­tigt att det är rätt väg att gå. Bo­sta­den får fler klick, bätt­re sprid­ning, stör­re upp­märk­sam­het och säljs lät­ta­re sam­ti­digt som bå­de kö­pa­re och säl­ja­re är nöj­da, sä­ger Tomas Backman.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.