Lös­ning­en – bygg mer i ci­ty

Vi i Vasastan - - Tyck Om! - To­be

Stort tack till Ma­ria Bör­jes­son som sä­ger som det är gäl­lan­de bilå­kan­det. Den go­da eko­no­min hop­pas vi ju på fort­sät­ter men byg­gan­det kan vi ju på­ver­ka: be­bygg al­la ko­lo­ni­lot­ter i stan (de skul­le räd­da oss från svält, in­te va­ra en fristad för pri­vi­li­gi­e­ra­de) och tillåt rik­ti­ga hög­hus i ci­ty – det skul­le mins­ka det dag­li­ga åkan­det. Om MP verk­li­gen vill gö­ra nå­got åt mil­jön så ta bort al­la skat­te­sub­ven­tio­ner för barn­fa­mil­jer – vi be­hö­ver bli fär­re hög­kon­su­me­ran­de in­di­vi­der i I-län­der­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.