Fö­re det­ta elit­spe­la­re till KB

Vi i Vasastan - - Vasastan -

Karl­bergs BK:s herr­lag i fot­boll har nu gjort klart med än­nu ett ny­för­värv in­för den kom­man­de sä­song­en i di­vi­sion 2. Victor Ve­ra Gar­cia, 21, he­ter den se­nas­te spe­la­ren som an­slu­ter.

Gar­cia är en mitt­fäl­ta­re med me­ri­ter från Ham­mar­by och Sy­ri­ans­ka FC i Su­pe­ret­tan. Hans bror Wil­li­am spe­lar re­dan i Karl­berg.

– Ro­ligt att sto­re­bror Victor ock­så väl­jer att skri­va på för Karl­berg. En två­vägs­spe­la­re som är boll­trygg och som kan av­gö­ra mat­cher på egen hand. Trots sin unga ål­der så bi­drar han med ru­tin från spel på hög­re ni­vå och jag tror att Victor kom­mer gö­ra and­ra i la­get bätt­re, sä­ger sport­che­fen Lennart San­dahl till klub­bens hem­si­da.

FOTO: ANNA SANDQVIST

VÄXTFEST. I som­mar får vi od­lings­lå­dor i Norr­bac­ka­täp­pan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.