Am­bi­tiös ja­pansk ta­pas flyt­tar in på Rörstrands­ga­tan

För två vec­kor se­dan smy­göpp­na­de Raw­ba­ta på Rörstrands­ga­tan. På re­stau­rang­en job­bar man med den ja­pans­ka grill­tek­ni­ken ro­ba­tay­a­ki.

Vi i Vasastan - - Stockholm - Mim­mi Ep­ste­in mim­mi.ep­ste­in@di­rekt­press.se

I lo­ka­len på Rörstrands­ga­tan 15 som ti­di­ga­re in­hys­te Xoxo har Raw­ba­ta sla­git upp por­tar­na. Krö­ga­ren Ni­no Ar­mo­ni dri­ver ock­så RAW, Le­vin­skys och Te­he­ran grill på sam­ma ga­ta.

– Tan­ken är att det här ska va­ra en re­stau­rang där man in­te bo­kar bord ut­an kom­mer in spon­tant. Vi kom­mer lå­ta rå­va­ror­na pra­ta, in­te göm­ma dem i så­ser, sä­ger Ni­no Ar­mo­ni.

Som ja­pans­ka ta­pas

Köksmästare är Bay­an­bat Tu­men­bi­leg som ock­så är an­sva­rig i kö­ket på RAW.

– Grun­den är ja­pansk ro­ba­ta vil­ket in­ne­bär att man gril­lar till ex­em­pel skal­djur och grön­sa­ker lång­samt över en plan grill med trä­kol. Inga flam­mor ska vid­rö­ra ma­ten, sä­ger Bay­an­bat Tu­men­bi­leg.

Rät­ter­na lik­nar de vid ja­pans­ka ta­pas.

– Man ska kun­na ta tre till fy­ra rät­ter och blan­da som man vill. Till ex­em­pel lammkot­let­ter (ramuchoppu), kyck­ling­kött­bul­lar (tsu­ku­ne), grön­sa­ker på spett och kom­bi­ne­ra­de sal­la­der.

Koc­kens bord

Längst in i lo­ka­len finns ett bord där säll­skap ska kun­na sit­ta li­te av­skilt, det finns även ett chef ’s ta­b­le ut­for­mat så att koc­ken kan rö­ra sig i mit­ten av bor­det.

– Vi har 80 oli­ka vi­ner och så för­stås sa­ke och ja­pans­ka öl, sä­ger Ni­no Ar­mo­ni.

Vi kom­mer lå­ta rå­va­ror­na pra­ta, in­te göm­ma dem i så­ser.

FOTO: SACHARIAS KÄLLDÉN

KÖKSMÄSTARE. Bay­an­bat Tu­men­bi­leg är köksmästare på nya ”ja­pans­ka ta­pas” Raw­ba­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.