Två ag­gres­si­va kvin­nor väg­ra­de be­ta­la no­tan

Vi i Vasastan - - Vasastan -

HAGAGATAN Tors­dag den 8 feb­ru­a­ri Kloc­kan 12.48

Brand. Det brann i en last­bil i ett ga­rage på Hagagatan. Kraf­tig rök. Det är oklart hur bran­den har upp­stått. Rädd­nings­tjäns­ten släc­ker den och väd­rar ut rö­ken.

ROSLAGS­GA­TAN Mån­dag den 5 feb­ru­a­ri Kloc­kan 19.06

Miss­han­del. Två kvin­nor upp­trä­der ag­gres­sivt på en re­stau­rang och vill in­te be­ta­la för sig. De av­vi­sas från re­stau­rang­en och an­mä­lan om miss­han­del, för­sök till miss­han­del, ola­ga hot och ringa be­drä­ge­ri upp­rät­tas.

NORRBACKAGATAN Lör­dag den 3 feb­ru­a­ri Kloc­kan 16.09

Miss­han­del. En ag­gres­siv man slår per­so­na­len i en bu­tik med en kryc­ka. Man­nen läm­nar plat­sen in­nan po­li­sen är på plats.

MÄSTER SAMUELSGATAN Lör­dag den 3 feb­ru­a­ri Kloc­kan 14.03

Miss­han­del. En man blir ner­sla­gen och spar­kad i hu­vu­det av en an­nan man. Han förs till sjuk­hus med am­bu­lans. Po­li­sen pra­tar med vitt­nen till hän­del­sen.

SVEA­VÄ­GEN Fre­dag den 2 feb­ru­a­ri Kloc­kan 16.17

Över­fallslarm. En på­ver­kad och ag­gres­siv man är in­ne på ett apo­tek och per­so­na­len tryc­ker på över­fallslar­met. Man­nen läm­nar apo­te­ket in­nan po­li­sen är på plats.

HÖTORGET Fre­dag den 2 feb­ru­a­ri Kloc­kan 15.17

Al­ko­hol­la­gen. Ett vitt­ne ser en man som up­pe­hål­ler sig i Hötorgs­ga­ra­get och som har en väs­ka med al­ko­hol i. Vitt­net tror att man­nen lang­ar till min­derå­ri­ga.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.