VEC­KANS ROS

Vi i Vasastan - - Tyck Om! - Kerstin, 83 år

Vec­kans ros vill jag ge till den vän­li­ga kvin­na som pas­se­ra­de ut­an­för min port på Frej­ga­tan härom­da­gen och som höll upp min tunga port åt mig och dess­utom tog hand om min kas­se med tid­ning­ar och släng­de dem. Vill ockå pas­sa på att sä­ga att jag tyc­ker al­la män­ni­skor i oli­ka åld­rar är så hjälp­sam­ma mot oss äld­re. Det gäl­ler ute på stan och på bus­sar och T-ba­na. Fle­ra äld­re i min be­kant­skaps­krets vitt­nar om sam­na sak.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.