Gra­tis­kon­sert i Norr­malmskyr­kan

Vi i Vasastan - - Vasastan -

Mån­da­gen den 15 ok­to­ber kloc­kan 19.30 är det gra­tis kon­sert i Norr­malmskyr­kan. Det är Stock­holms­ba­se­ra­de Col­la­gekö­ren som till­sam­mans med en gäs­tan­de dansk kör, Sto­re­kor från Oden­se, bju­der in Va­sastads­bor­na och and­ra till Norr­tulls­ga­tan 37. Un­der kon­ser­ten får kö­rer­na chans att hö­ra varand­ra sjunga ur sin egen re­per­to­ar, men man kom­mer ock­så att ge­men­samt fram­fö­ra någ­ra av kör­värl­dens klas­si­ker. Re­per­to­a­ren blir nor­disk körly­rik med allt från Sten­ham­mar till Tau­be.

NY SKYLT. Nu har Son­ja Ko­va­lev­skys ga­tu­skylt kom­mit på plats i Ha­gas­ta­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.