Ny ga­tu­skylt på plats

Vi i Vasastan - - Vasastan -

Ha­gas­ta­den har fått sin förs­ta ga­tu­skylt med namn upp­kal­lat ef­ter en kvin­na, näm­li­gen Son­ja Ko­va­lev­sky. Un­der ons­da­gen mon­te­ra­des skyl­ten upp. Son­ja Ko­va­lev­sky föd­des 1850 och var en rysk ma­te­ma­ti­ker och skön­lit­te­rär för­fat­ta­re. Hon flyt­ta­de till Sve­ri­ge 1881 och blev Sve­ri­ges förs­ta kvinn­li­ga pro­fes­sor och värl­dens and­ra kvinn­li­ga ma­te­ma­tik­pro­fes­sor

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.