Kram med ta­velupp­häng­nings­sy­stem

Vi i Vasastan - - Vasastan -

i för­ra vec­kan skrev vi, i ar­ti­keln om Va­lands stäng­ning, att Alex­an­der Bag­ge ar­be­tar i bu­ti­ken Kram som säl­jer ra­mar. Det­ta var fel. Alex­an­der Bag­ge har ar­be­tat i bu­ti­ken Kram, som säl­jer ta­velupp­häng­nings­sy­stem.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.