Kraf­tig ök­ning – po­li­sen var­nar för id-kap­ning­ar

Vi i Vasastan - - Vasastan -

Norr­malmspo­li­sen var­nar nu för att id-kap­ning­ar­na ökar kraf­tigt. Var­je må­nad an­mäls cir­ka 12 000 id-kap­ning­ar och var­je dag görs i snitt cir­ka 300 köp på nä­tet med kort­upp­gif­ter som stu­lits vid da­ta­in­trång, skri­ver de på sin Fa­ce­book. En­ligt po­li­sen har brotts­ty­pen ökat med 34 pro­cent jäm­fört med för­ra året. För att skyd­da sig upp­ma­nar man till att ald­rig läm­na ut ko­der el­ler kort­upp­gif­ter, ba­ra hand­la på si­dor som har 3D secu­re, an­vän­da star­ka lö­senord, två fat kor in­logg­ning och att an­vän­da oli­ka lö­senord till oli­ka in­logg­ning­ar. På www. din­sa­ker­het.se kan man även lä­sa mer tip­sar po­li­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.