Skyll på po­li­ti­ker­na – in­te cy­klis­ter­na

Vi i Vasastan - - Tyck Om! - Ken­neth

22 sep­tem­ber. Reg­ler­na som in­ne­bär att cy­klis­ter får cyk­la mot en­kel­rik­tat på vis­sa ga­tor i Stock­holm, har in­te cy­klis­ter­na ska­pat. Det har be­slu­tats av vå­ra po­li­ti­ker. På Re­ge­rings­ga­tan är det tillå­tet att cyk­la mot en­kel­rik­tat.

Nån jäk­la ord­ning med kun­ska­pen får det väl va­ra när man har kör­kort. Tit­ta på tra­fik­skyl­tar­na näs­ta gång du åker där.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.