SL tar strid för konst­ver­ket på Oden­plan

Vi i Vasastan - - Vasastan -

Leif Bol­ters konst­verk, Tek­nik­tor­net, stod klart på Oden­plan 2001. De se­nas­te året har det för­fal­lit och stän­digt va­rit täckt av oli­ka af­fi­scher.

Un­der 2019 ska tor­net re­stau­re­ras men re­dan nu har af­fi­scher­na ta­gits ner och en skylt som för­tyd­li­gar att det är ett konst­verk av Leif Bol­ter samt att af­fi­sche­ring är för­bju­den är på plats.

– Se­dan den förs­ta ok­to­ber an­sva­rar MTR för att stä­da och hål­la rent kring tor­net. De hål­ler koll på det och stä­dar vid be­hov. Det ska in­te va­ra en af­fi­sche­rings­plats, det är myc­ket snyg­ga­re ut­an af­fi­scher, sä­ger Claes Kei­su på SL:s press­tjänst.

FO­TO: JOHANN BERNÖVALL

UPPFRÄSCHAT. Af­fi­scher­na har ta­gits ner från Tek­nik­tor­net på Oden­plan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.