Nytt kafé hål­ler öp­pet året runt i Vasa­par­ken

Vi i Vasastan - - Sidan 1 -

Kaf­fe, varm cho­klad, bul­lar och bröd. Snart slår ett året runt-öp­pet kafé upp por­tar­na i Vasa­par­ken.

Pa­ret Ste­fan Grez och Ma­ria Chris­ten­son bod­de ti­di­ga­re i när­he­ten av Vasa­par­ken och har länge spa­nat på den rö­da stu­gan in­vid Odeng­a­tan och korv­gril­len.

– Vi har va­rit här myc­ket och åkt skrid­skor med bar­nen och tänk­te all­tid att det var så synd att det där stäl­let in­te var öp­pet. Det finns inga stäl­len i par­ken där man kan få sig en kaf­fe vin­ter­tid. Och vi tyc­ker att kaf­fe och en bul­le är det som för­hö­jer en park­pro­me­nad, sä­ger Ma­ria Chris­ten­son.

Själv är hon upp­vux­en i en ba­ge­ri­fa­milj och har ”levt och an­dats bröd och bul­lar” se­dan hon var li­ten.

– Mi­na för­äld­rar star­ta­de Ga­teau och he­la min fa­milj är i bran­schen, sä­ger Ma­ria Chris­ten­son.

FOTO: MIM­MI EPSTEIN

LÖVELY. Ste­fan Grez och Ma­ria Chris­ten­son fix­ar fi­ka i Vasa­par­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.