Al­la klas­sis­ka SF-skyl­tar ploc­kas bort

Vi i Vasastan - - Vasastan -

Bi­o­graf­ked­jan SF:s namn­byte till Filmstaden har in­te ba­ra väckt star­ka re­ak­tio­ner i so­ci­a­la me­di­er. Det kom­mer ock­så att på­ver­ka ga­tu­bil­den i Stock­holm. Namn­by­tet gör att fö­re­ta­get nu ska ploc­ka bort al­la gam­la klas­sis­ka SF-skyl­tar. Ar­be­tet bör­jar nu.

– Vi har gett dem tid och möj­lig­het att gö­ra det i en takt som känns vet­tig. Det ska var klart till sen­vå­ren 2019, sä­ger Tho­mas Run­fors, in­for­ma­tions­chef på fö­re det­ta SF som nu allt­så he­ter Filmstaden.

När det blir dags för skylt­byte i Stock­holm är in­te be­stämt, men det kom­mer in­te att gå att kö­pa de gam­la skyl­tar­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.