Tex­til­konst ska­pad i Va­sas­tan

Vi i Vasastan - - Tyck Om! - Ging­en

Va­sas­tan på­går sen någ­ra år till­ba­ka ett spännande pro­jekt. Vad kan man åstad­kom­ma med nål och tråd, ty­ger och gar­ner samt en hel del fan­ta­si. Där­för bil­da­de Ging­en 2015 en bro­de­ri­grupp, ”Rö­da­ber­gens Lust- och Lapp-Bro­dö­ser”. Se­nas­te ge­men­sam­ma vägg­bo­na­den av de tio da­mer­na är föl­jan­de bild i stor­lek cir­ka 140x100 cm.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.