Hur gör du för att över­le­va mörk­ret?

Vi i Vasastan - - Hej Vasastan -

Jesper Hen­ry­son, 48, med hun­den To­be, job­bar på Ri­val vid Ma­ri­a­tor­get, bor i Ör­by:

– Jag ac­cep­te­rar det. Går man runt och gnäl­ler blir det ba­ra mör­ka­re. Om­fam­na det istäl­let och gör det my­sigt.

Ma­de­le­ne Hell­gren, 19, stu­dent, Kar­la­plan:

– Mitt bäs­ta tips är D-vi­ta­min, då blir man pigg och glad. Jag äter en ta­blett var­je mor­gon och det fun­ge­rar bra.

Gu­nil­la Fra­gell, 76, pen­sio­när, Vasastan:

– Jag går ut en stund på för­mid­da­gen. Förr när det var mörkt när man gick till och hem från job­bet var det vär­re. Nu är jag pen­sio­när och kan dis­po­ne­ra ti­den själv.

PO Englund, 62, job­bar med it-för­valt­ning, Kungs­hol­men:

– Jag har ing­en sär­skild me­tod. Man vän­jer sig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.