SÅ ÄTER HE­LE­NA EN VAN­LIG DAG:

Viktklubb - - SA ENKELT GOR DU DIN EGEN SPORTDRYCK -

To­talt 1 201 ka­lo­ri­er

(Ex­tra frukt el­ler yog­hurt­kvarg el­ler lik­nan­de om jag gick till gym­met.)

FRU­KOST, cir­ka 275 ka­lo­ri­er

• 100 g na­tu­rell yog­hurt­kvarg (1,9 % fett). • 17 g (½ por­tion) hem­gjord gra­no­la med man­del/nöt­ter, sö­tad med ste­vi­aströ al­ter­na­tivt osö­tad. • 10–15 g rus­sin. • Ma­len ka­nel. • Smör­gås på grovt bröd (hem­bakt al­ter­na­tivt ling­on­grova). • Ört­kryd­dad kyck­ling­bröst. • Färsk gur­ka. • 5 dl vat­ten. • (Ibland 1 ski­vad ba­nan).

FÖR­MID­DAGS- OCH EFTERMIDDAGSFIKA, 172 ka­lo­ri­er

• Kaf­fe med ½ dl mel­lan­mjölk + 1 apel­sin. • Kaf­fe med ½ dl mel­lan­mjölk + 1 äpp­le.

LUNCH, 301 ka­lo­ri­er

• Grön ärt­sop­pa med avo­ka­do.

MID­DAG, 453 ka­lo­ri­er

• Chi­li con car­ne (egen krydd­ning). • 50 g blan­da­de sal­lads­blad. • 1 to­mat. • 50 g gur­ka. • Hem­ba­kad bryt­bul­le på gra­hams­mjöl.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.