He­le­nas bäs­ta tips:

Viktklubb - - SA ENKELT GOR DU DIN EGEN SPORTDRYCK -

1Se in­te din mål­vikt som ett slut­mål-ut­an som ett del­mål på din väg till en per­ma­nent livsstils­för­änd­ring.

2Log­ga och om möj­ligt väg allt du tän­ker stop­pa i mun­nen. Det­ta kan ock­så va­ra en hjälp till att av­stå nå­got då man in­ser hur många ka­lo­ri­er det in­ne­hål­ler.

3Hit­ta sätt att få till mer rö­rel­se/ mo­tion som hål­ler i läng­den och går att få in na­tur­ligt i din var­dag.

Foto: THINKSTOCK

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.