Mel­lis to go

Viktklubb - - MELLIS TO GO -

En del be­hö­ver äta mel­lan­mål var­je dag me­dan and­ra in­te kän­ner nå­got be­hov el­ler sug ef­ter att äta nå­got mitt på da­gen. Om du till­hör dem som ald­rig äter nå­got på da­gen så är det ing­et fel på det men det finns, en­ligt Vikt­klubbs di­e­tist Jo­se­fi­ne Jo­nas­son, fle­ra för­de­lar med att stop­pa i sig nå­got li­tet mel­lan mål­ti­der­na. Den främs­ta för­de­len är att du und­vi­ker att bli jät­te­hung­rig och tap­pa kon­trol­len över det du äter. Men det är in­te den en­da för­de­len.

– En an­nan för­del är att blod­sock­ret hål­ler sig på en jämn ni­vå och du slip­per blod­soc­ker­fall som trig­gar till att äta nå­got mind­re häl­so­samt, sä­ger hon.

För dig som in­te har nå­gon frukt­korg på job­bet så kan ett bra tips va­ra att ta med sig en frukt. Men det finns även and­ra mel­lan­mål som kan va­ra go­da att stop­pa med sig i väs­kan på mor­go­nen.

Smar­ta mel­lan­mål, lät­ta att ta med:

1 ba­nan, 106 ka­lo­ri­er.

10 cashewnöt­ter, 93 ka­lo­ri­er.

1 äpp­le, 70 ka­lo­ri­er.

Ett kokt ägg, 73 ka­lo­ri­er.

2 ski­vor knäc­ke­bröd med väs­ta­nost och pap­ri­ka,

137 ka­lo­ri­er (2 ski­vor ry­vi­ta mul­tigrain, ½ röd pap­ri­ka,

20 gram Väs­ta­nost och 1 msk per­sil­ja).

1 avo­ka­do, 202 ka­lo­ri­er.

Lätt­fil, 40 ka­lo­ri­er per dl.

Keso mi­ni, 70 ka­lo­ri­er per dl.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.