VILL DU OCK­SÅ SMYG­TRÄ­NA? HÄR HIT­TAR DU TIPS PÅ OLI­KA ÖV­NING­AR DU KAN TES­TA

Viktklubb - - SMYGTRANA VARJE DAG -

HA en öv­ning var­je gång du går in i kö­ket, till ex­em­pel 10 arm­häv­ning­ar mot disk­bän­ken.

Lyft mat­kor­gar­na i af­fä­ren när du hand­lar.

Gör knä­böj när du ploc­kar upp tvätt el­ler bar­nens lek­sa­ker.

Stå upp med nå­got mjukt un­der föt­ter­na som gör att du gli­der lätt. Låt föt­ter­na pend­la fram och till­ba­ka som om du åker ski­dor. Pas­sa på me­dan du kol­lar på tv.

Stå på ett ben i mat­af­fä­ren.

Hopp­sa i sid­led mel­lan kö­ket och var­dags­rum­met.

Vi­ka tvätt i ett ben­böj.

Ploc­ka ur disk­ma­ski­nen i plan­kan.

Foto: THINKSTOCK

Kläm in någ­ra squats, arm­häv­ning­ar el­ler kör plan­kan när du stä­dar, två flu­gor i en smäll!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.