Kål­dol­mar med rå­r­ör­da ling­on

Viktklubb - - ENKELT OCH GOTT -

4 POR­TIO­NER Til­lag­nings­tid: 60 mi­nu­ter

½ kg vit­kål, 8–10 stör­re blad

½ dl ris, rund­kor­nigt

1 dl mel­lan­mjölk, till ri­set

400 g nöt­färs, 5 %

1 ägg

1 tsk salt

1 krm krydd­pep­par

2 krm vit­pep­par

2 dl mel­lan­mjölk

GÖR SÅ HÄR:

1. Värm ug­nen till 225 gra­der. 2. Skär bort en bit av stoc­ken på kål­hu­vu­det och lägg det i ko­kan­de vat­ten. Låt ko­ka tills bla­den loss­nar lätt när de ploc­kas av. Ko­ka in­te för länge så att bla­den blir mju­ka. 8–10 blad kom­mer be­hö­vas.

3. Ko­ka un­der ti­den ri­set mjukt i mjöl­ken i un­ge­fär 20 mi­nu­ter och låt det sval­na. Var för­sik­tig när det ko­kar upp så in­te mjöl­ken ko­kar över el­ler bränns vid!

4. Blan­da fär­sen med ägg och salt. Till­sätt ris, kryd­dor och mjölk. Rör ihop.

5. Lägg en klick smet på var­je vit­kåls­blad, vik in kan­ter­na och rul­la ihop. 6. Bryn dol­mar­na i ol­jan i en stek­pan­na. Spa­ra skyn. 7. Smörj en ugns­form med smör. Lägg dol­mar­na med skar­ven ner­åt i for­men. Ställ for­men i ug­nen och stek kål­dol­mar­na i 30 mi­nu­ter. Häll på den spa­ra­de skyn med jäm­na mel­lan­rum. Om de får för myc­ket färg kan du täc­ka dol­mar­na med alu­mi­ni­um­fo­lie. 8. Blan­da soc­ker och ling­on i en skål. Rör tills sock­ret löst sig. 9. Ska­la och hac­ka lök och mo­rot. Fräs det gyl­len­brunt i smör i en ka­strull. Till­sätt se­dan bul­jong­en och mjöl­ken. Låt det sju­da tills så­sen tjock­nar till. Vill du ha så­sen tjoc­ka­re kan du re­da den med li­te mai­ze­na. Si­la se­dan så­sen och sma­ka av med salt och pep­par.

Fett: 35 pro­cent. Kol­hyd­ra­ter: 33 pro­cent. Protein: 32 pro­cent.

1 msk oliv­ol­ja

1 tsk smör

4 dl ling­on

1 tsk soc­ker

1 gul lök

1 mo­rot

½ msk smör

1 kött­bul­jong­tär­ning

3 dl mel­lan­mjölk

1 krm salt och pep­par

411

kcal/ port

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.