Fisk­gra­täng med kräft­stjär­tar

Viktklubb - - ENKELT OCH GOTT -

4 POR­TIO­NER Til­lag­nings­tid: 40 mi­nu­ter

150 g kräft­stjär­tar

30 g pin­jenöt­ter

100 g get­ost

150 g su­gers­naps

300 g broc­co­li

2 dl mat­lag­nings­gräd­de, 15 %

1 fisk­bul­jong­tär­ning

1 krm salt och pep­par

800 g torsk (frys­ta block)

1 msk oliv­ol­ja

Till­be­hör:

Grön­sal­lad

GÖR SÅ HÄR:

1. Sätt ug­nen på 200 gra­der. 2. Ti­na fis­ken nå­got och lägg i en ugns­form. Häll på li­te oliv­ol­ja och kryd­da med salt och pep­par.

3. Ko­ka upp gräd­de i en ka­strull och smu­la ner en bul­jong­tär­ning. De­la broc­co­lin i bu­ket­ter och låt ko­ka i gräd­den nå­gon mi­nut. Blan­da ner soc­ke­rär­tor och sma­ka av med salt och pep­par. Häll bland­ning­en över fis­ken.

4. Smu­la över get­ost och top­pa med nöt­ter och kräft­stjär­tar.

5. Sätt in i ug­nen i 20 mi­nu­ter. Ser­ve­ra med li­te grön­sal­lad.

450 kcal/ port

Fett: 41 pro­cent. Kol­hyd­ra­ter: 11 pro­cent. Protein: 48 pro­cent.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.