Fak­ta

Viktklubb - - FRAN TV-ANKARE TILL YOGAGURU -

Namn: Ulf Wall­gren.

Ål­der: 63.

Fa­milj: Fru, barn och barn­barn.

Bor: Stock­holm och på som­ma­ren i Frank­ri­ke.

Yr­ke: Yo­ga­in­struk­tör, fö­re­lä­sa­re, ti­di­ga­re jour­na­list och ny­hets­an­ka­re.

På gång: Hål­ler lek­tio­ner på Me­diyo­ga-in­sti­tu­tet i Stock­holm och yo­ga­lek­tio­ner på SVT, Sve­ri­ges ra­dio och UR. Fö­re­lä­ser om sin re­sa från ny­hets­an­ka­re till yo­gagu­ru och har yo­ga­se­mi­na­ri­er runt om i lan­det. Star­tat upp verk­sam­het i Frank­ri­ke och pla­ne­rar fle­ra yo­ga­retre­ats till näs­ta som­mar bland an­nat i An­ti­bes.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.