BURPEEKLÄTTRING

Viktklubb - - MAXA DIN FORBRANNING -

Trä­nar: Ben, bål och ar­mar. Gör så här: Star­ta stå­en­de för att klätt­ra el­ler hop­pa ut till en stån­de plan­ka. Klätt­ra el­ler hop­pa se­dan till­ba­ka in så du kan stäl­la dig upp. Re­pe­te­ra. Vill du gö­ra öv­ning­en li­te svå­ra­re så gör du en arm­häv­ning i plank­lä­get.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.