JUMPING JACKS

Viktklubb - - MAXA DIN FORBRANNING -

Trä­nar: Puls.

Gör så här: Hop­pa mel­lan en bred och smal fot­po­si­tion sam­ti­digt som du job­bar med ar­mar­na upp och ner. Håll tem­po så att pul­sen går upp.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.