Biff med me­del­havs­sma­ker och tur­kisk po­ta­tis­sal­lad

Viktklubb - - LAT DET VAL SMAKA -

4 POR­TIO­NER Til­lag­nings­tid: 60 mi­nu­ter

400 g strim­lad löv­biff 1 msk mar­ga­rin Salt och pep­par 15 grovt hac­ka­de oli­ver 6 grovt hac­kad fe­fe­ro­ni 1 ½ dl keso 1 msk fin­hac­kad färsk ore­gano 1 kg po­ta­tis 50 g fin­hac­kad gul lök 2 pi­ri pi­ri 3 msk oliv­ol­ja

GÖR SÅ HÄR:

Ko­ka po­ta­ti­sen, gär­na med ska­let på. Låt den sval­na nå­got. De­la po­ta­ti­sen i sto­ra tär­ning­ar.

Blan­da po­ta­tis, lök, pi­ri pi­ri och oliv­ol­ja. Sma­ka av med salt.

Stek löv­bif­fen i mar­ga­rin i en stek­pan­na. Sal­ta och pepp­ra.

Blan­da oli­ver, fe­fe­ro­ni, keso och färsk ore­gano. Ser­ve­ra bif­fen med keso­rö­ran och po­ta­tis­sal­la­den.

Fett: 40 pro­cent. Kol­hyd­ra­ter: 35 pro­cent. Protein: 25 pro­cent.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.