Maxa din Tes­ta Mår­ten Ny­léns

Vill du öka för­brän­ning­en och trä­na he­la krop­pen? Då ska du sat­sa på en va­ri­e­ran­de trä­ning och in­te ba­ra kö­ra sten­hårt på löp­ban­det el­ler i löpsling­an. – Många un­derskat­tar just styr­ke­trä­ning­en när det kom­mer till för­brän­nings­trä­ning, men med rätt styr­ke

Viktklubb - - MAXA DIN FORBRANNING - Text: KA­RIN HOLM­BERG Foto: MAG­NUS LI­AM KARLS­SON

Att maxa sin för­brän­ning är ett mål för många som trä­nar och sam­ti­digt vill gå ner någ­ra ki­lo i vikt. Här har Mår­ten Ny­lén satt ihop ett smart och ef­fek­tivt för­brän­nings­pass be­stå­en­de av 7 öv­ning­ar som ut­förs i en cir­kel.

– Job­ba ef­fek­tivt 30 se­kun­der på var­je öv­ning och en­dast med en kort vi­la mel­lan var­ven. Ut­för öv­ning­ar­na strikt och för­sök hål­la puls över he­la pas­set, sä­ger Mår­ten Ny­lén.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.