Ge­nom­kö­ra­re för he­la krop­pen .........

Viktklubb - - INNEHALL - Text: KA­RIN HOLM­BERG Foto: THINKSTOCK

Vat­ten är näs­tan all­tid den bäs­ta törs­t­släc­ka­ren och dess­utom helt ut­an ka­lo­ri­er.

Ska ut på ett lång­pass el­ler kö­ra fle­ra pass på ra­den kan det va­ra gott med en sport­dryck för att snabbt få i dig li­te ex­tra ener­gi.

För dig som är trött på att kö­pa dy­ra sport­dryc­ker el­ler helt en­kelt in­te hit­tat en smak du gil­lar så finns det en en­kel lös­ning – gör din egen.

Det är in­te svårt att gö­ra sport­dryck och det be­hö­ver in­te kos­ta skjor­tan:

Här hit­tar du ett en­kelt re­cept – smak väl­jer du helt själv. Ci­tron el­ler and­ra ci­trus­fruk­ter är en­kelt ef­tersom du då ba­ra pres­sar i li­te ef­ter smak! Tes­ta dig fram och hit­ta din egen fa­vo­rit!

2 POR­TIO­NER

½ dl druv­soc­ker 1 li­ter vat­ten 1 krm salt 2 msk ci­tron­juice

Smak­sätt med det du gil­lar, pres­sa i li­te ci­tron­juice, apel­sin­juice el­ler mo­sa ner någ­ra bär. För den som hell­re vill kan du an­vän­da li­te saft som smak­sätt­ning.

61 kcal/ port

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.