Bör­ja trä­na på din ni­vå ........................

Viktklubb - - INNEHALL - Text: KA­RIN HOLM­BERG Foto: LEO DE LE MON­DE, MAG­NUS LI­AM KARLS­SON och THINKSTOCK

Var det år se­dan du trä­na­de sist el­ler trä­nar du re­gel­bun­det men be­hö­ver in­spi­ra­tion och nya öv­ning­ar att tes­ta på gym­met?

Här har vi sam­lat tips till al­la som vill trä­na – oav­sett om du är ny­bör­ja­re el­ler en mer van mo­tio­när.

Trä­nings­pro­fi­ler­na, Lei­la Sö­der­holm och Mår­ten Ny­lén, har ta­git fram trä­nings­pro­gram för al­la. Du hit­tar bland an­nat ett kom i gång-pro­gram från Lei­la Sö­der­holm in­rik­tat på dig som in­te trä­nat på ett tag. Pro­gram­met finns för tre oli­ka ni­vå­er: Från trä­nings­ny­bör­ja­re till dig som är van att trä­na men som ta­git en pa­us un­der som­ma­ren och se­mestern.

För dig som trä­nat he­la som­ma­ren har Mår­ten Ny­lén ta­git fram ett pro­gram med bra öv­ning­ar för att hål­la som­mar­for­men he­la hös­ten.

Du hit­tar ock­så pro­gram för dig som vill öka för­brän­ning­en, tes­ta att trä­na i en TRX® el­ler bli en bätt­re lö­pa­re. För dig som har li­te tid men be­hö­ver få in mer trä­ning i var­da­gen har Lei­la Sö­der­holm lös­ning­en – smyg­trä­ning!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.