Lei­la Sö­der­holm

Viktklubb - - VI HJALPER DIG -

Lei­la Sö­der­holm är en av Sve­ri­ges mest väl­kän­da trä­na­re, kostråd­gi­va­re, fö­re­lä­sa­re och häl­so­in­spi­ra­tör. I vint­ras vann hon årets häl­so­pris i ka­te­go­rin Årets in­spi­ra­tör och hon job­bar även som trä­nings­ex­pert på TV4. Lei­la har job­bat med trä­ning och häl­sa i över 20 år och har bland an­nat gett ut en bok om hand­duks­trä­ning. Lei­la är ex­pert på var­dags­trä­ning och gil­lar att ta till enk­la knep i var­da­gen för att se till att du får in all dag­lig trä­ning som du be­hö­ver. Vill du in­spi­re­ras av Lei­la dag­li­gen? Följ hen­ne på in­stagram un­der nam­net @li­fe­by­lei­la.

På Vikt­klubb hit­tar du Lei­las pro­gram för gum­mi­bands­trä­ning. Det finns i tre oli­ka ni­vå­er: Bas, me­del och tuff. Ett pro­gram som pas­sar för al­la oav­sett om du är ny­bör­ja­re el­ler van vid att trä­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.