GE DIG SJÄLV en bra start på året!

Viktklubb - - Vecka 1 - Text: KARIN HOLMBERG

Här får du bå­de lun­cher och mid­da­gar för en hel vec­ka. Al­la re­cept är på max 500 ka­lo­ri­er per dag och själv­klart kan du gö­ra en ex­tra portion så har du mat­lå­dan fix­ad till da­gen ef­ter. På det sät­tet räc­ker re­cep­ten dub­belt så länge.

Vad vän­tar du på – star­ta ditt häl­so­sam­ma år re­dan i dag!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.