Mag­press

Viktklubb - - Söndag -

SÅ GÖR DU: Bör­ja med den här öv­ning­en så att du hit­tar di­na mag­musk­ler in­nan du kör igång med de and­ra öv­ning­ar­na. Lägg soff­kud­den i knät och pla­ce­ra un­derar­mar­na ovan­på. Be­håll ryg­gen rak och föt­ter­na i gol­vet. Pres­sa se­dan ar­mar­na så hårt du kan mot kud­den och räk­na till 20. Vi­la och uppre­pa tre gång­er to­talt. Känn hur ma­gen får job­ba och ak­ti­ve­ras. Uppre­pa 3 gång­er.

SÅ GÖR DU: Sätt din ti­mer i mo­bi­len el­ler ägg­kloc­ka på 10 – 20 mi­nu­ter. Se­dan gör du öv­ning­ar­na i följd ut­an vi­la mel­lan. Kör var­vet om och om igen tills din ti­mer ring­er, då är du klar och kan fi­ra!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.