Qu­i­no­a­bars med nöt­smör

Viktklubb - - Söndag -

120 kcal/ port

12 BARS

Til­lag­nings­tid: ca 40 mi­nu­ter 3 dl kokt qui­noa 3 msk lin­frön 6 msk vat­ten 3 dl glu­ten­fria hav­re­gryn 1 tsk äk­ta va­nilj­pul­ver 1 tsk bak­pul­ver 1 msk ka­nel 1 ny­pa salt 2 me­dium­sto­ra ba­na­ner 4 msk eko­lo­giskt jord­nöts­smör 2 msk ci­tronsaft 3 dl frys­ta blå­bär

GÖR SÅ HÄR:

1. Sätt ug­nen på 175 gra­der. Ko­ka qui­no­an en­ligt an­vis­ning­ar på för­pack­ning­en och låt sval­na. 2. Blan­da 3 msk lin­frön med 6 msk vat­ten i en ka­strull, ko­ka upp och låt sju­da tills en ge­le­ak­tig kon­si­stens upp­står. Detta kal­las för lin­fröägg och an­vänds som er­sätt­ning för ägg i re­cep­tet.

3. Blan­da qui­noa, hav­re­gryn, bak­pul­ver och kryd­dor i en bun­ke.

4. Mixa ba­na­ner, nöt­smör, lin­fröägg och ci­tron slätt i en mix­er. Blan­da de tor­ra och de blö­ta in­gre­di­en­ser­na, vänd se­dan ner blå­bär i sme­ten.

5. Lägg ett bak­plåts­pap­per på en plåt och bred ut sme­ten i ett ca 3 cm tjockt la­ger. Gräd­da i ug­nen ca 20 mi­nu­ter, låt se­dan sval­na in­nan du skär bar­sen i ru­tor. Går bra att för­va­ra i fry­sen.

Fett: 31 pro­cent. Kol­hyd­ra­ter: 55 pro­cent. Pro­te­in: 14 pro­cent.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.