Stres­sa in­te ma­gen

Viktklubb - - Söndag -

Stress är skad­ligt för tarm­bak­te­ri­er­na, så und­vik det i störs­ta möj­li­ga mån för att gö­ra tarm­flo­ran nöjd och glad.

– Man be­hö­ver in­te slå knut på sig själv, men man kan änd­ra små sa­ker för att bör­ja nå­gon­stans, sä­ger So­fia An­tons­son, di­e­tist.

Tes­ta me­di­ta­tion el­ler yoga för att kom­ma ner i varv.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.