Köp hem det­ta

Viktklubb - - Innehåll -

4 Hav­re­gryn –per­fekt till gröt el­ler i smoot­hie.

4 Ägg – hål­ler sig frä­scha långt ef­ter att bäst-fö­re­da­tu­met gått ut.

4 Frus­na bär

4 Frus­na grön­sa­ker

4 Mo­röt­ter –kla­rar sig länge i kylen.

4 Kyck­ling­fi­lé – i fry­sen. 4 Rö­da lin­ser – be­hö­ver in­te blöt­läg­gas.

4 Kros­sa­de to­ma­ter

4 Knäc­ke­bröd

4 Qu­i­noa – går snabbt att la­ga.

4 Kött­färs –i plat­ta pa­ket i fry­sen för att ti­na snabbt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.