LÄNDRYGG/BAKSIDA LÅR, 12 ST PER BEN

Viktklubb - - Innehåll -

Pla­ce­ra bå­da föt­ter­na i mar­ken och lägg dig ner på rygg, med ax­lar och hu­vud i bän­ken. Pres­sa se­dan din höft upp­åt så att krop­pen blir rak som en plan­ka. Lyft ditt ena ben och för­sök, med hjälp av di­na musk­ler, att hål­la ditt bäc­ken rakt ut­an att vink­la höf­ten. Känn ef­ter så att du verk­li­gen spän­ner bå­de mage, rum­pa, rygg och baksida lår. Höj och sänk höf­ten 12 ggr och skif­ta se­dan ben.

Vill du star­ta på en li­te lug­na­re ni­vå? Bör­ja med bå­da föt­ter­na i mar­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.