”Jag bör­ja­de äta mer och mins­ka­de på trä­ning­en”

Viktklubb - - Söndag -

När Ingela Laméus sök­te till ut­ma­ning­en var hon sli­ten, med fy­ra barn, en sam­bo och ett hel­tids­jobb med per­so­na­l­an­svar:

– Jag läng­tar hem till sof­fan re­dan när jag åker till job­bet och ska­par ur­säk­ter al­la vec­kans da­gar för att småä­ta. Sam­ma sak för att slip­pa mo­tio­ne­ra.

Ingela gif­ter sig i höst och klän­ning­en häng­de re­dan i gar­de­ro­ben. Då hon följt de ti­di­ga­re ut­ma­ning­ar­na där kil­lar­na gått ner 20 ki­lo och tje­jer­na 12 ki­lo var, såg hon nu en unik chans. Vid det la­get väg­de hon 81,3 ki­lo och mät­te 113 cen­ti­me­ter runt mid­jan.

– Mitt lång­sik­ti­ga mål blev att gå ner till 60 ki­lo, men 69,3 kän­des mer re­a­lis­tiskt.

Nu: -21 kg!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.